Protetika Ortop, spol. s r.o. Luže

Individuální výroba širokého spektra ortoticko – protetických pomůcek.

Firma ORTOP spol. s r.o. - Váš dlouholetý partner v oblasti ortopedické protetiky. Jsme na trhu více než 10 let a máme spoustu spokojených zákazníků. V případě jakéhokoliv dotazu Nás neváhejte kontaktovat.

Komponenty dodává

Časté otázky

Co mám dělat po amputaci?

Po amputaci je nezbytné ihned kontaktovat protetického technika (GSM: 602 159 998), který Vám poskytne nezbytné informace, které jsou důležité pro co nejlepší odbavení protézou. Dále odborně prohlédne a doporučí plán dalšího postupu.

Jak se mám správně starat o pahýl?

Péče o pahýl je velice důležitá. Proto kontaktujte technika, který s Vámi tuto problematiku prokonzultuje, čímž se vyvarujete možných chyb.

Proč je bandážování důležité?

Správnou bandáží zabraňujeme otokům a do jisté míry tvarujeme pahýl. Bandáž by se měla aplikovat pokaždé, když není protéza nošena celý den. Zabráníte tím případným objemovým změnám pahýlu (otoky).
Je několik zásad správného bandážování. Bandážujeme od distální části k proximální (od vrcholu pahýlu směrem k tělu) a postupně snižujeme tlak obinadla, přičemž nesmíme vytvořit kožní řasu a nezaškrtit tkáň. Bandáž musí vždy končit nad kloubem (u exartikulace přednoží nad kotníkem, u bércové amputace nad kolenem, u stehenní amputace v ideálním případě nad kyčelním kloubem).
Po definitivním vybavení lze místo bandáže použít speciální mírně elastický návlek.

Kdo pomůcku zaplatí. Případně, jaký bude doplatek?

V současné době jsou veškeré individuální pomůcky podskupiny 05 hrazeny zdravotní pojišťovnou. Výjimku tvoří podskupina 16 - ortopedické vložky a úprava obuvi, kde se doplatek řídí dle číselníku VZP. O velikosti doplatku budete informování při braní měrných podkladů.

Jak správně pečovat o pomůcku z hlediska hygieny?

Pravidelným čištěním pomůcky výrazně minimalizujete vznik kožních problémů. Jakoukoliv pomůcku nikdy neperte v automatické pračce a řidte se pokyny protetického technika. U protéz se nikdy nezasahujte do mechanických částí protézy - mohlo by dojít ke ztrátě záruky a poškození pacientova zdraví.

U protéz je důležité pravidelně čistit lůžko a pahýlové návleky. Veškeré informace ohledně této problematiky Vám podá protetický technik. Při čištění je potřeba dbát jeho pokynů.

O ortézy a měkké bandáže se staréme dle pokynů protetického technika.

Způsob předepisování na poukaz